بایگانی: مقالات

بایگانی: مقالات

ساز تار
تاریخ انتشار : ۱۴ آذر ۱۳۹۷
ساز تار
سازشناسی   تار تار، از سازهای زهی مضرابی )زخمه ای( مقیّد است که در ساخت آن از چوب، پوست،استخوان،…
فلسفه هنر خیابانی
تاریخ انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۷
فلسفه هنر خیابانی
فلسفه هنر خیابانی چیست؟   تعریف هنر خیابانی در تعریف هنر خیابانی آمده است که: «هنر خیابانی…