ویدیو اجرای زنده یکی بود یکی نبود از زانیار خسروی
بیوگرافی:

زانیار خسروی

زانیار خسروی

آخرین تک آهنگ ها