آلبوم رخصت از ناصر عبدالهی
بیوگرافی :

ناصر عبدالهی

ناصر عبدالهی